Αυτό που η φωτογραφία αναπαράγει επ’ άπειρον
δεν συμβαίνει παρά μόνο μια φορά.
Roland Barthes

* click to change